Letáky

Připravíme originální grafické návrhy a zajistíme tisk libovolné reklamní grafiky.

Leták je dokument propagující nějaký výrobek, činnost, firmu, myšlenku, politickou stranu apod. Takže je nesmírně důležité si dobře promyslet, co by měl vše leták obsahovat.

S našimi grafickými návrhy zazáříte na všech firemních akcí, veletrhů a všude tam, kde bude Váš letáček propagován.